Getallen afronden

Fix() functie

De functie Fix heeft de volgende syntax:        Fix(getal)

De functie retourneert de grootste integer welke kleiner is dan het getal. Echter indien het getal negatief is, dan retourneert de functie de kleinste integer welke groter is dan het getal. Dus 2,234 wordt 2 en -2,234 wordt -2. Kortom, de functie verwijdert alle getallen achter de komma. De functie kan ook gebruikt worden voor het naar boven of naar beneden afronden van getallen. Hiertoe dien je 0,5 op te tellen bij het getal, bijvoorbeeld Fix(2,634 +0,5)=3.

Probeer het volgende voorbeeld:

voorbeeld toepassing Fix functie
voorbeeld code Fix functie

Er bestaat ook een functie in Visual Basic die op dezelfde manier getallen afrondt zoals wij dat zouden doen, zonder dat er eerst 0,5 bij opgeteld hoeft te worden. Een voorbeeld van zo'n functie is de functie 'Round()' welke we hierna zullen bespreken.

Getallen afronden

Int() functie

De functie Int() heeft de volgende syntax:        Int(getal)

De functie retourneert de grootste integer welke kleiner is dan het getal. Dus Int(2,634) wordt 2 en Int(-2,234) wordt -3.

Probeer het onderstaand voorbeeld:

voorbeeld Random klasse
voorbeeld code Random klasse

Getallen afronden

CInt() functie

De functie CInt() zet variabelen van bijvoorbeeld het type 'Double' of 'Single' om in een variabele van het type 'Integer'. Hierbij wordt de om te zetten variabele afgerond op de dichtsbijzijnde integer. Dus 5,6 wordt 6 en 7,2 wordt 7. De functie wordt als volgt gebruikt:

omgezetGetal = CInt(getal)

Je zou ook gebruik kunnen maken van de omzetting uit de Convert klasse. De omzetting zou er dan als volgt uitzien:

omgezetGetal = Convert.ToInt32(getal)

Hieronder de code voor het gebruik van de functie CInt():

voorbeeld toepassing Fix functie
voorbeeld code Fix functie

Getallen afronden

Round() functie

De functie kan op verschillende manieren worden gebruikt. Het getal dat je wilt afronden dient van het type 'Decimal' of 'Double' te zijn. De functie retourneert een waarde welke van het gelijke type is als de ingevoerde waarde.De functie maakt deel uit van de Math klasse.

Math.Round(getal), waarbij getal van het type 'Decimal' of 'Double' is.
De functie rond het getal af naar de dichtsbijzijnde gehele waarde.

Math.Round(getal,m), waarbij getal van het type 'Decimal' of 'Double' is en 'm' is een integer welke gelijk is aan het aantal plaatsen achter de komma.
De functie rond het getal af op het opgegeven aantal decimalen.

Math.Round(getal, mode), waarbij getal wederom van het type 'Decimal' of 'Double' is en mode is van het type 'MidPointRounding'.
Het type 'MidPointRounding' is een enumeratie welke de waarde 'AwayFromZero' of 'ToEven' kan hebben. Als een getal zich bevindt in het midden tussen twee andere getallen (bijv. 6,5 bevindt zich tussen 6 en 7), dan wordt het getal afgerond naar de dichtsbijzijnde waarde die het verst van '0' is, indien voor 'AwayFromZero' was gekozen. In dit geval zou dat het getal '7' opleveren. Indien 'ToEven' was geselecteerd dan wordt het getal afgerond op het dichtsbijzijnde even getal. Dat zou in dit geval dan hebben geresulteerd in het getal '6'.

Math.Round(getal, m, mode), waarbij getal en mode van het type variabel zijn zoals hiervoor is beschreven en 'm' staat voor het aantal decimalen.
Net als voorheen rond de functie getallen af, afhankelijk van de gekozen waarde voor de variabele 'mode'. Echter de functie rondt nu niet af op gehele getallen, maar op decimale getallen met 'm' cijfers achter de komma.

Misschien niet helemaal duidelijk? Probeer dan het volgende voorbeeld en gebruik verschillende getallen:

voorbeeld toepassing Fix functie
voorbeeld code Fix functie

Getallen afronden

String Format methode

De String Format methode wordt gebruikt voor het weergegeven van getallen in bijvoorbeeld TextBoxen volgens een bepaald formaat. De methode kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het toevoegen van een valuta teken aan een getal, maar hier beperken we ons tot het weergeven van afgeronde getallen.

De methode kun je als volgt toepassen :   Textbox1.Text = getal.ToString("#.###,00")

De '#' staat voor een significant cijfer. De '0' heeft een bijzondere betekenis. Als er niet voldoende decimalen aanwezig zijn, dan wordt de ontbrekende decimalen als '0' weergegeven. Dus 5,6 wordt 5,60

Hieronder een voorbeeld voor het gebruik van deze methode:

voorbeeld Random klasse
voorbeeld code Random klasse

Dit en nog veel meer kun je terug vinden in het boek 'Visual Basic voor Beginners'. Klik op onderstaande knop voor meer informatie
Info

E-boek of paperback

Bestel Het Boek Vandaag Nog!

Het boek 'Visual Basic voor Beginners' is leverbaar als E-boek, maar ook als paperback

E-boek

€ 21,95

Na betaling ontvangt u de E-boek versie als pdf bestand in uw mailbox.

Paperback

€ 34,95

Klik op de koop-knop om het boek te rechtstreeks bestellen bij de uitgever.