Kleuren in Visual Basic

Definiëren van kleuren

Kleuren kunnen worden gedefiniëerd door gebruik te maken van de namen van de kleuren welke in Visual Basic zijn vastgelegd. Dit zijn bijvoorbeeld de kleuren rood, blauw, groen , etc. In Visual Basic worden deze kleuren aangeduid als 'Red', 'Blue' en 'Green'.

In Visual Basic wordt de kleur rood als volgt toegekend aan de variable,'kleur'

Dim kleur as Color
kleur = Color.FromName("red")
of
kleur= Color.Red

Je zou ook de volgende code kunnen gebruiken:

Dim kleur as Color
kleur = Color.FromKnownColor(KnownColor.Red)

Met de functie 'FromKnownColor' kun je ook speciale kleuren kiezen welke door Windows worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld:

kleur = Color.FromKnownColor(KnownColor.Control)
kleur = Color.FromKnownColor(KnownColor.ActiveBorder)

Kleuren kunnen ook gedefinieerd worden door de waarde van rood, groen en blauw op te geven. Dit wordt ook wel de RGB waarde van de kleur genoemd. De opgegeven waarden moeten liggen tussen de 0 en 255. Voor de kleur 'Rood' bijvoorbeeld is de RGB waarde (255,0,0).

Behalve de waarde voor de kleur is het ook mogelijk de doorzichtbaarheid of de Alpha waarde op te geven waarbij de waarde '0' voor compleet doorzichtbaar en de waarde '255' voor niet doorzichtbaar. Als we van de RGB-waarde gebruik willen maken, dan ziet de code er als volgt uit:

dim kleur as Color
kleur = Color.FromARGB(a, r, g, b)
of
kleur = Color.FromARGB(r, g, b)

Voor een niet doorzichtige rode kleur:

kleur= Color.FromARGB(255, 255, 0, 0)

Kleuren in Visual Basic

Kleur informatie

Als de kleur is gedefinieerd als ARGB waarde, dan kun je deze waarden als volgt opvragen:

Dim kleur as Color
kleur= Color.FromARGB(255, 255, 0, 0)

MessageBox.Show(kleur.ToString)

Je krijgt dan dit te zien in de MessageBox:

color [A=255, R=255, G=0, B=0]

Als je de kleur middels zijn naam had gedefinieerd:

Dim kleur as Color
kleur= Color.FromName("Red")

MessageBox.Show(kleur.ToString)

Dan zou je dit te zien hebben gekregen:

color [Red]

Als je zou willen weten of de kleur voorkomt in de 'KnownColors' dan gebruik je:

MessageBox.Show(kleur.ToKnownColor.ToString)

Als het antwoord '0' is, dan is de kleur niet bekend als 'KnownColor'.

De ARGB waarden van de kleur zijn ook op te vragen. Dit gaat als volgt:

Dim kleur as Color
Kleur = Color.Red

Dim a as Integer = kleur.A
Dim r as Integer = kleur.R
Dim g as Integer = kleur.G
Dim b as Integer = Kleur.B

Kleuren in Visual Basic

Een voorbeeld

Hieronder een voorbeeld van een programma dat de kleur weergeeft behorende bij de opgegeven ARGB waarde. De ARGB waarden worden ingesteld door middel van een NumericUpDown knop. De programma code voor Visual Basic 2015 kan je hier downloaden

voorbeeld toepassing kleuren
voorbeeld code

Kleuren in Visual Basic

Kleur namen

Color Name Color   Red Green Blue
AliceBlue     240248255
AntiqueWhite     250235215
Aqua     0255255
AquaMarine     127255212
Azure     240255255
Beige     245245220
Bisque     255228196
Black     000
BlanchedAlmond     255235205
Blue     00255
BlueViolet     13843226
BurlyWood     222184135
CadetBlue     95158160
Chartreuse     1272550
Chocolate     21010530
Coral     25512780
CornflowerBlue     100149237
Cornsilk     255248220
Crimson     2202060
Cyan     0255255
DarkBlue     00139
DarkCyan     0139139
DarkGoldenRod     18413411
DarkGray     169169169
DarkGreen     01000
DarkKhaki     189183107
DarkMagenta     1390139
DarkOliveGreen     8510747
DarkOrange     2551400
DarkOrchid     15350204
DarkRed     13900
DarkSalmon     233150122
DarkSeaGreen     143188139
DarkSlateBlue     7261139
DarkSlateGray     477979
DeepPink     25520147
DarkTurquoise     0206209
DarkViolet     1480211
DeepSkyBlue     0191255
DimGray     105105105
DodgerBlue     30144255
FireBrick     1783434
FloralWhite     255250240
ForestGreen     3413934
Fuchsia     2550255
Gainsboro     220220220
GhostWhite     248248255
Gold     2552150
Goldenrod     21816532
Gray     128128128
Green     01280
GreenYellow     17325547
HoneyDew     240255240
HotPink     255105180
IndianRed     2059292
Indigo     750130
Ivory     255255240
Khaki     240230140
Lavender     230230250
LavenderBlush     255240245
LawnGreen     1242520
LemonChiffon     255250205
LightBlue     173216230
LightCoral     240128128
LightCyan     224255255
LightGoldenrodYellow     250250210
LightGray     211211211
LightGreen     144238144
LightPink     255182193
LightSalmon     255160122
Color Name Color   Red Green Blue
LightSeaGreen     32178170
LightSkyBlue     135206250
LightSlateGray     119136153
LightSteelBlue     176196222
LightYellow     255255224
Lime     02550
LimeGreen     5020550
Linen     250240230
Magenta     2550255
Maroon     12800
MediumAquamarine     102205170
MediumBlue     00205
MediumOrchid     18685211
MediumPurple     147112219
MediumSeaGreen     60179113
MediumSpringGreen     0250154
MediumSlateBlue     123104238
MediumTurquoise     72209204
MediumVioletRed     19921133
MidnightBlue     2525112
MintCream     245255250
MistyRose     255228225
Moccasin     255228181
NavajoWhite     255222173
Navy     00128
OldLace     253245230
Olive     1281280
OliveDrab     10714235
Orange     2551650
OrangeRed     255690
Orchid     218112214
PaleGoldenRod     238232170
PaleGreen     152251152
PaleTurquoise     175238238
PaleVioletRed     219112147
PapayaWhip     255239213
PeachPuff     255218185
Peru     20513363
Pink     255192203
Plum     221160221
PowderBlue     176224230
Purple     1280128
Red     25500
RosyBrown     188143143
RoyalBlue     65105225
SaddleBrown     1396919
Salmon     250128114
SandyBrown     24416496
SeaGreen     4613987
SeaShell     255245238
Sienna     1608245
Silver     192192192
SkyBlue     135206235
SlateBlue     10690205
SlateGray     112128144
Snow     255250250
SpringGreen     0255127
SteelBlue     70130180
Tan     210180140
Teal     0128128
Thistle     216191216
Tomato     2559971
Turquoise     64224208
Violet     238130238
Wheat     245222179
White     255255255
WhiteSmoke     245245245
Yellow     2552550
YellowGreen     15420550

Kleuren in Visual Basic

Kleur paletBijvoorbeeld: Text1.BackColor = RGB(0, 51, 102)    

 

0, 0, 0
0, 0, 51
0, 0, 102
0, 0, 153
0, 0, 204
0, 0, 255
0, 51, 0
0, 51, 51
0, 51, 102
0, 51, 153
0, 51, 204
0, 51, 255
0, 102, 0
0, 102, 51
0, 102, 102
0, 102, 153
0, 102, 204
0, 102, 255
0 153, 0
0 153, 51
0 153, 102
0 153, 153
0 153, 204
0, 153, 255
0, 204, 0
0, 204, 51
0, 204, 102
0, 204, 153
0, 204, 204
0, 204, 255
0, 255, 0
0, 255, 51
0, 255, 102
0, 255, 153
0, 255, 204
0, 255, 255
51, 0, 0
51, 0, 51
51, 0, 102
51, 0, 153
51, 0, 204
51, 0, 255
51, 51, 0
51, 51, 51
51, 51, 102
51, 51, 153
51, 51, 204
51, 51, 255
51, 102, 0
51, 102, 51
51, 102, 102
51, 102, 153
51, 102, 204
51, 102, 255
51, 153, 0
51, 153, 51
51, 153, 102
51, 153, 153
51, 153, 204
51, 153, 255
51, 204, 0
51, 204, 51
51, 204, 102
51, 204, 153
51, 204, 204
51, 204, 255
51, 255, 0
51, 255, 51
51, 255, 102
51, 255, 153
51, 255, 204
51, 255, 255
102, 0, 0
102, 0, 51
102, 0, 102
102, 0, 153
102, 0, 204
102, 0, 255
102, 51, 0
102, 51, 51
102, 51, 102
102, 51, 153
102, 51, 204
102, 51, 255
102, 102, 0
102, 102, 51
102,102, 102
102, 102, 153
102, 102, 204
102, 102, 255
102, 153, 0
102, 153, 51,
102, 153, 102
102, 153, 153
102, 153, 204
102, 153, 255
102, 204, 0
102, 204, 51
102, 204, 102
102, 204, 153
102, 204, 204
102, 204, 255
102, 255, 0
102, 255, 51
102, 255, 102
102, 255, 153
102, 255, 204
102, 255, 255
153, 0, 0
153, 0, 51
153, 0, 102
153, 0, 153
153, 0, 204
153, 0, 255
153, 51, 0
153, 51, 51
153, 51, 102
153, 51, 153
153, 51, 204
153, 51, 255
153, 102, 0
153, 102, 51
153, 102, 102
153, 102, 153
153, 102, 204
153, 102, 255
153, 153, 0
153, 153, 51
153, 153, 102
153, 153, 153
153, 153, 204
153, 153, 255
153, 204, 0
153, 204, 51
153, 204, 102
153, 204, 153
153, 204, 204
153, 204, 255
153, 255, 0
153, 255, 51
153, 255, 102
153, 255, 153
153, 255, 204
153, 255, 255
204, 0, 0
204, 0, 51
204, 0, 102
204, 0, 153
204, 0, 204
204, 0, 255
204, 51, 0
204, 51, 51
204, 51, 102
204, 51, 153
204, 51, 204
204, 51, 255
204, 102, 0
204, 102, 51
204, 102, 102
204, 102, 153
204, 102, 204
204, 102, 255
204, 153, 0
204, 153, 51
204, 153, 102
204, 153, 153
204, 153, 204
204, 153, 255
204, 204, 0
204, 204, 51
204, 204, 102
204, 204, 153
204,204, 204
204, 204, 255
204, 255, 0
204, 255, 51
204, 255, 102
204, 255, 153
204, 255, 204
204, 255, 255
255, 0, 0
255, 0, 51
255, 0, 102
255, 0, 153
255, 0, 204
255, 0, 255
255, 51, 0
255, 51, 51
255, 51, 102
255, 51, 153
255, 51, 204
255, 51, 255
255, 102, 0
255, 102, 51
255, 102, 102
255, 102, 153
255, 102, 204
255, 102, 255
255, 153, 0
255, 153, 51
255, 153, 102
255, 153, 153
255, 153, 204
255, 153, 255
255, 204, 0
255, 204, 51
255, 204, 102
255, 204, 153
255, 204, 204
255, 204, 255
255, 255, 0
255, 255, 51
255, 255, 102
255, 255, 153
255, 255, 204
255, 255, 255


Dit en nog veel meer kun je terug vinden in het boek 'Visual Basic voor Beginners'. Klik op onderstaande knop voor meer informatie
Info

E-boek of paperback

Bestel Het Boek Vandaag Nog!

Het boek 'Visual Basic voor Beginners' is leverbaar als E-boek, maar ook als paperback

E-boek

€ 21,95

Na betaling ontvangt u de E-boek versie als pdf bestand in uw mailbox.

Paperback

€ 34,95

Klik op de koop-knop om het boek te rechtstreeks bestellen bij de uitgever.