Willekeurige getallen

VBMath klasse

De functie Rnd() uit de VBMath klasse produceert een getal gelijk of groter dan 0 maar kleiner dan 1. Tussen de haakjes kunnen de volgende waarden geplaatst worden:
- Waarde kleiner dan 0, Rnd(-1) retourneert telkens dezelfde waarde
- Waarde groter dan 0, Rnd(5) retourneert de volgende waarde in de rij
- Waarde is 0, Rnd(0) retourneert de laatst gegenereerde waarde
- Geen waarde, Rnd() retourneert de volgende waarde in de rij

Probeer het volgende voorbeeld:

voorbeeld VBMath klasse
voorbeeld code VBMath klasse

Elke keer als je op de knop klikt wordt een willekeurig nummer geproduceert. Echter als je het programma afsluit en opnieuw opstart, zal je zien dat dezelfde nummers worden geproduceert. Om dit te voorkomen dien je de na de regel 'Dim getal as Double' de regel 'Randomize()' toe te voegen.

Willekeurige getallen

Random klasse

Om willekeurige getallen te kunnen produceren met de functies uit de Random klasse, dienen we eerst een nieuw object aan te maken van het type Random:

Dim objRandom As New Random

Om het willekeurige getal te produceren dien je de volgende regel toe te voegen:

Dim getal As Integer = Cint(objRandom.Next(1,10))

Dit resulteert in een willekeurig getal van 1 tot 10. Daar objRandom van het type Random is dient de variabele te worden omgezet naar het type Integer. Dit hebben we gedaan middels 'CInt()'. Na de functie 'Next' produceert niet negatieve integers. De functie heeft de volgende toepassingsmogelijkheden:

  • ObjRandom.Next() produceert niet negatieve integers, bijv het getal 98432154
  • ObjRandom.Next(1,10) produceert integers tussen 1 en 10
  • ObjRandom.Next(100) produceert niet negatieve integers kleiner dan 100

Behalve de functie 'Next' kent de Random klasse ook de functie 'NextDouble'. Deze functie produceert een willekeurig getal tussen 0 en 1, bijv 0,98721381. Deze functie kent geen parameters.

Probeer het onderstaand voorbeeld:

voorbeeld Random klasse
voorbeeld code Random klasse

Zowel de methode uit de Random klasse als de VBMath klasse leveren willekeurige getallen op. Je kunt beide methoden gebruiken. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de Random klasse.

Dit en nog veel meer kun je terug vinden in het boek 'Visual Basic voor Beginners'. Klik op onderstaande knop voor meer informatie
Info

E-boek of paperback

Bestel Het Boek Vandaag Nog!

Het boek 'Visual Basic voor Beginners' is leverbaar als E-boek, maar ook als paperback

E-boek

€ 21,95

Na betaling ontvangt u de E-boek versie als pdf bestand in uw mailbox.

Paperback

€ 34,95

Klik op de koop-knop om het boek te rechtstreeks bestellen bij de uitgever.